Új! Kapható!

Megjelent Köves Slomó és Oberlander Báruch rabbik szerkesztésében a A zsidó Tudományok - Fejezetek a klasszikus forrásokból című tankönyv I., II., III., IV. és V. kötet. A Zsidó Tudományok Szabadegyetemének öt szemeszterére megjelent kiadvány, olyan egyedülálló autentikus anyagokat tartalmaz, melyeknek nagy része elõször jelenik meg magyar fordításban: Talmud, Maimonidész, Zsidó filozófia. A Kabbalisztikus és Bibliai témák jobb megértését illusztrációk és ábrák segítik.

ISBN 963 7533 29 X

Ára/kötet: 3 500 Ft.

Népszabadság: Szabad-e búzát vetni?
Új élet:
Egy sorozat nyitánya


I. kötet

Tartalomjegyzék

1. Biblia

    Kronológia / Idoszalag Ádámtól Mózesig
    Mózes elso könyve dióhéjban
    Családfa / Ábrahám családja
    Szemelvények Mózes elso könyvébol
    Ábrahám vándorlása
    Ábrahám csatája
    A házasság és a nemi élet a Bibliában

2. Talmud

    A zsidó törvénykezés fája
    A Talmudi oldal
    A Talmud traktátusai
    Misna: Kidusin traktátusa
    Háisá niknét...: Az eljegyzés módja
    Hápe seászár hu hápe sehitir: Az önmagára tett tanúvallomás törvényei

3. Háláchá

    Maimonidész: A házasság szabályai
    A kötubá – házassági levél
    Rabbi Áháron Hálévi: Széfer Háchinuch 1. micva
    Rabbi Slomo Ganzfried
    Kicur Sulchán Áruch: A Sulchán Áruch kivonata
    Hayim Halevy Donin: A zsidó családi élet – a boldogság kulcsa
    Shmuley Boteach: Barátság vagy szerelem?

4. A házasság a zsidó filozófia fényében

    A lubavicsi rebbe:
   
Férfiak és nok: Egyesült erovel
    Jeruzsálem táncoló leányai
    Németh Zoltán beszélget Oberlander Báruch rabbival:
    Szerelem testben, lélekben – a zsidóság útja a boldog házassághoz

5. Kabbala – Zsidó misztika

    A kabbalisztikus Széder Histálselut – az isteni fény láncolata
    Nefes háádám – a lélek kabbalisztikus „lélek térképe”
    Rabbi Sálom Dovber Schneerson:
        Máámár Vöjádátá, Moszkva 5657
1 – 2 – 3
    A szférák és Isten nevei
    Az ember és a szférák
    Az értelem 32 ösvénye

6. Zsidó filozófia

    Miért nem változhat a Tóra?
    A Föld elárasztása az isteni fénnyel
    Rabbi Aryeh Kaplan:
    A zsidó hit alapjai: Judaizmus
    A zsidó hit alapjai: Az Örökkévaló
    A lubavicsi rebbe: A világ kora

Tudáspróba
Források
Jegyzetek

 
 
   
© 2005 Lubavitch of Hungary, All rights reserved.